WindNet2

WindNet2 to bezpieczny mechanizm biznesowy umożliwiający inwestorom lokowanie kapitału w wiatrową energetykę odnawialną.

To kolejny projekt w całości wdrożony, zarządzany i nadzorowany przez firmę Power4Power.

WindNet2 od czerwca 2012 roku realizuje budowę sześciu elektrowni wiatrowych w systemie rozproszonym. To znakomita oferta dla inwestorów, którzy zostając współwłaścicielami wszystkich sześciu elektrowni będą uczestniczyć w zysku ze sprzedaży projektu.

Zapraszamy na stronę projektu WindNet2