Komunikaty Power4Power Sp. z o. o. S.K.A.

Strona przeznaczona do zamieszczania komunikatów dla Akcjonariuszy spółki:

Power4Power Sp. z o. o. S.K.A.
ul. Bagatela 10/11
00-585 Warszawa
NIP  701 034 31 88
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421445.
Kapitał zakładowy 50 000 PLN  |  Kapitał wpłacony 50 000 PLN