WindNet

WindNet jest bezpiecznym mechanizmem biznesowym umożliwiającym inwestorom lokowanie kapitału w wiatrową energetykę odnawialną.

Za wdrożenie projektu, zarządzanie i nadzór odpowiada w całości firma Power4Power.

WindNet od października 2011 roku realizuje budowę dziesięciu elektrowni wiatrowych w systemie rozproszonym. To znakomita oferta dla inwestorów, którzy stają się współwłaścicielami wszystkich dziesięciu elektrowni i będą uczestniczyć w zysku ze sprzedaży całego projektu.   

Zapraszamy na stronę WindNet