Tworzenie autorskich projektów inwestycyjnych

Specjalizujemy się w przygotowywaniu i wdrażaniu własnych projektów inwestycyjnych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii. Na bieżąco analizujemy możliwości i uwarunkowania rynku, co pozwala określić najlepsze kierunki rozwoju. Bazując na wiedzy, tworzymy modele inwestycyjne pozwalające na optymalne zaangażowanie inwestora zewnętrznego.

Opracowujemy plan rozwoju biznesu, ustalamy zakres prac niezbędnych do wykonania analizy opłacalności i zagrożeń, dokonujemy wyboru wykonawców, tworzymy struktury administracyjno-prawne dla przedsięwzięcia oraz nadzorujemy wszelkie formalności w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.

Przykładem takich wdrożeń są WindNet i WindNet2 – projekty w sektorze rozproszonej energetyki wiatrowej, które zostały od podstaw stworzone przez Power4Power.