Nadzór merytoryczny nad projektami w sektorze OZE

Nadzór jest nieodłącznym elementem każdego projektu realizowanego zgodnie z metodyką zarządzania i jest konieczny zarówno przy mniejszych projektach, jak i tych dużych, wymagających cyklicznego audytu poszczególnych etapów. Nadzór właściwie przeprowadzony pozwala na bieżące sprawdzanie pierwotnie ustalonych założeń, a także wczesne wykrywanie i korygowanie ewentualnych odchyleń od przyjętego planu. Nadzór pozwala też eliminować zagrożenia, które nie mogły zostać przewidziane w harmonogramie przedsięwzięcia, a mogą spowodować znaczące opóźnienia lub nawet konieczność przerwania prac nad projektem.

Zarówno przy własnych projektach, jak i podczas pracy na zlecenie, Power4Power sprawuje dedykowany nadzór merytoryczny, korzystając z zasobów własnych i partnerów zewnętrznych, zależnie od wymagań konkretnego projektu.