Tworzenie projektów na zlecenie inwestora zewnętrznego

Na zlecenie inwestorów, zajmujemy się kompleksowym tworzeniem i wdrażaniem dedykowanych projektów w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii.

Wspieramy Inwestora przy wyborze rodzaju i wielkości inwestycji. Posiadamy kompetencje pozwalające na rozwijanie projektów małej energetyki, jak i instalacji złożonych o dużej mocy wytwórczej. 

Oferujemy pomoc na każdym etapie tworzenia projektu, a po jego uruchomieniu również zarządzanie projektem, nadzór merytoryczny i prawny.

Nasze zaangażowanie może być nakierowane na wybrane aspekty projektu lub też obejmować realizację "pod klucz".